top of page

Więcej analityki w specjalnej taryfie „Semantrum + BrandVox”

Kupując dowolny plan taryfowy Semantrum, uzyskaj zniżkę -30% na taryfę Corporate w produkcie analitycznym BrandVox na dowolny okres.

What you get from Semantrum product:

What you get from BrandVox product:

Logo_for Semantrum website.png
Pełny dostęp do systemu Semantrum 24/7 w dowolnie wybranymtaryfa.
Najszerszy dostęp dotaryfa korporacyjna w produkcie analitycznym BrandVox.
Monitorowanie wzmianek w mediach za pomocą słów kluczowych.
Ocena działań konkurencji w obszarze mediów.
Wizualizacja metryk w raportach i dashboardach.
Kompleksowa analityka Twoich stron w mediach społecznościowych.
Monitorowanie stron i metryk Twojej konkurencji.
Analiza tekstu publikacji i wpisów.

Fill out the form to gea special offer for DMEXCO booth visitors!

bottom of page