top of page
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza informacja o ochronie prywatności zawiera ważne informacje na temat tego, kim jesteśmy, jak i dlaczego gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe, szczegóły dotyczące praw jednostki dotyczących posiadanych przez nas danych osobowych, jak się z nami skontaktować i co zrobić, jeśli użytkownik złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe. Prosimy o uważne przeczytanie.

W celu świadczenia naszych usług gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy określone dane osobowe. Robimy to zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce prywatności oraz zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych („RODO”), które obowiązuje w całej Unii Europejskiej.

Na potrzeby RODO jesteśmy „administratorem” danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie usługi, a nie jakichkolwiek innych usług oferowanych przez Semantrum LLC.

 

DEFINICJE

 

„Spółka” oznacza Semantrum LLC, 04112, Parkovo-Syretska, 23, Kijów, Ukraina (numer firmy 40979732);

„RODO” oznacza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679);

„Dane Osobowe” oznaczają informacje, które można wykorzystać do jednoznacznej identyfikacji pojedynczej osoby;

„Usługa” oznacza stronę internetową https://world.semantrum.net;

„Ty” oznacza Ciebie jako osobę fizyczną, a „Twój” i „Twój” należy odpowiednio interpretować.

 

NAZWA I DANE KONTAKTOWE STRONY ODPOWIEDZIALNEJ

 

Semanrum LLC

04112, Parkowo-Syretska, 23

Kijów, Ukraina

Numer firmy 40979732

 

DANE OSOBISTE

 

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie. Obejmuje to następujące kategorie danych osobowych, które przetwarzamy:

 • Twoje dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu);

 • Twoja korespondencja z nami;

 • Pliki dziennika z informacjami o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej;

 • Numery identyfikacyjne (takie jak numer PESEL, NIP, NIP, paszport lub numer dowodu osobistego, numery ubezpieczenia);

 • Dane dotyczące płatności (takie jak numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej, instytucja finansowa);

 • Identyfikatory internetowe (takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, identyfikatory reklamowe);

 • Dane Klienta (takie jak dane do faktury, profile użytkowników, adres, historia zamówień, dane dotyczące płatności).

 

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie. Obejmuje to następujące kategorie danych osobowych, które przetwarzamy:

 • Twoje dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu);

 • Twoja korespondencja z nami;

 • Pliki dziennika z informacjami o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej;

 • Numery identyfikacyjne (takie jak numer PESEL, NIP, NIP, paszport lub numer dowodu osobistego, numery ubezpieczenia);

 • Dane dotyczące płatności (takie jak numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej, instytucja finansowa);

 • Identyfikatory internetowe (takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP i identyfikatory reklamowe);

 • Dane klienta (takie jak dane do faktury, profile użytkowników, adres, historia zamówień i dane dotyczące płatności).

 

CEL PRZETWARZANIA

 

Zbieramy i zestawiamy informacje, które przekazujesz bezpośrednio lub które wnioskujemy o Tobie podczas korzystania z naszych usług. Jeśli można Cię zidentyfikować na podstawie tych informacji i dotyczą one Ciebie, będą to Twoje Dane Osobowe. Możemy również zbierać dane o Tobie ze źródeł publicznych, sieci reklamowych, dostawców usług internetowych, dostawców usług analitycznych, sieci społecznościowych, systemów operacyjnych i platform.

 

Spółka może przetwarzać dane w następujących celach:

 

 • świadczenie usług, w tym wsparcia technicznego;

 • udostępnianie tej strony internetowej i jej aktualizowanie;

 • wprowadzenie nowych funkcji;

 • identyfikacja i uwierzytelnianie;

 • monitorowanie jakości usług;

 • ulepszanie, modyfikowanie, dostosowywanie lub ulepszanie w inny sposób naszych usług;

 • dane do faktury;

 • zapobieganie naruszeniom bezpieczeństwa i nadużyciom.

 • badania rynku i rozwój biznesu;

 • a także marketing i reklama.

 

Opieramy nasze czynności przetwarzania albo na naszym prawnie uzasadnionym interesie, aby świadczyć usługi, które są technicznie funkcjonalne i przyjazne dla użytkownika, albo w ramach umowy o świadczenie usług. W niektórych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub umownych.

 

Przetwarzanie Twoich danych opieramy na następujących podstawach prawnych (art. 6 ust. 1 RODO):

 • Twoja zgoda, jeśli wyraziłeś taką zgodę;

 • rozpoczęcie lub wykonanie umowy z Tobą;

 • wypełnienie zobowiązań prawnych.

 

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES W SERWISIE

Plik cookie to plik tekstowy zawierający niewielkie ilości informacji, które zostaną pobrane na Twój komputer podczas korzystania z usług. Za każdym razem, gdy wrócisz do usług, informacje te zostaną automatycznie odesłane do serwerów usługi, umożliwiając identyfikację komputera, z którego jest połączony serwis oraz przywołanie Twoich osobistych ustawień korzystania z usługi. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych. Pliki cookie wykonują wiele zadań i są powszechnym narzędziem używanym przez wszystkie główne witryny internetowe. Umożliwiają one takie rzeczy, jak sprawne nawigowanie między stronami, zapamiętywanie preferencji użytkownika i ogólnie poprawianie komfortu użytkowania. Mogą również pomóc w zapewnieniu, że reklamy, które widzisz w Internecie, są bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań.

Trzy kategorie plików cookie, z których korzysta firma, to:

Kategoria 1 – Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po usługach i korzystanie z ich funkcji. Bez tych plików cookie Firma nie mogłaby świadczyć Ci usług. Nie możesz korzystać z naszych usług, jeśli nie chcesz, aby te pliki cookie były umieszczane na Twoim komputerze.

 

Kategoria 2 — Wewnętrzne pliki cookie (czasami znane jako pliki cookie „wydajności” i „monitorowania”)

Te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy usług korzystają z witryny, na przykład, które strony są używane najczęściej, i pozwalają Firmie zapamiętać wybory, których dokonujesz, takie jak nazwa użytkownika. Informacje zebrane za pomocą tych plików cookie nie mogą śledzić Twojej aktywności przeglądania na innych stronach internetowych. Korzystając z usługi, zgadzasz się, że te pliki cookie mogą być umieszczane na Twoim komputerze.

 

Kategoria 3 – Ukierunkowane pliki cookie

Te pliki cookie służą do dostarczania reklam bardziej odpowiednich dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Mogą również ograniczać liczbę wyświetleń danej reklamy, a także mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, umieszczamy plik cookie na Twoim urządzeniu. Ten plik cookie będzie zawierał informacje o tym, w jaki sposób wchodziłeś w interakcję z naszą witryną, np. jakie strony w witrynie przeglądałeś. Następnie, jeśli odwiedzasz witrynę w sieci reklamowej, z którą współpracujemy, sieć reklamowa odczyta plik cookie z Twojego urządzenia i wyświetli odpowiednie reklamy dotyczące naszych usług.

 

ODBIORCY DANYCH

Możemy udostępniać Twoje dane każdemu członkowi naszej grupy firm (naszym spółkom zależnym, spółkom macierzystym i spółkom stowarzyszonym). Podczas przetwarzania Twoich danych możemy współpracować z następującymi usługodawcami, którzy mają dostęp do Twoich danych:

 • partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy – w celu wykonania każdej zawartej z nimi umowy;

 • analityków, dostawców usług internetowych i dostawców wyszukiwarek – w celu analizy i ulepszania naszej strony internetowej i usług;

 • sieci reklamowe i sieci społecznościowe – do marketingu i komunikacji;

 • podmiotom rządowym, organom ścigania i innym – w zakresie ochrony przed oszustwami, bezpieczeństwa i usług weryfikacyjnych;

 • za potencjalne zagrożenia, naruszenia i proces prawny;

 • przestrzegać prawa;

 • potencjalni nabywcy – jeśli strona trzecia nabędzie nas lub nasze aktywa, Twoje Dane Osobowe mogą stanowić część przenoszonej firmy lub aktywów;

 • dostawca narzędzi do analizy sieci;

 • dostawcy hostingu i tworzenia stron internetowych;

 • usługodawca dla swoich usług rozwoju;

 • dostawca usług sprzedaży;

 • dostawca usług płatniczych;

 • Centrum telefoniczne;

 • dostawca poczty elektronicznej i newslettera;

 • Dostawca usług systemu CRM;

 • usługi w chmurze;

 • platformy mediów społecznościowych.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA

 

Przechowujemy Twoje dane, jeśli:

 • wyraziłeś zgodę na przetwarzanie, maksymalnie do czasu cofnięcia zgody;

 • potrzebujemy danych do wykonania umowy, maksymalnie tak długo, jak istnieje stosunek umowny z Tobą;

 • wykorzystujemy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, maksymalnie tak długo, jak długo Państwa zainteresowanie usunięciem lub anonimizacją nie przeważa nad danymi;

 • O ile ustawowe przechowywanie istnieją obowiązki, do końca okresów przechowywania.

 

TRANSFER DO KRAJÓW TRZECICH

Dane są przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazujemy dane osobowe tylko do krajów trzecich, w których Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony lub w których możemy zapewnić ostrożne obchodzenie się z danymi osobowymi za pomocą porozumień umownych lub innych odpowiednich gwarancji, takich jak certyfikaty lub udowodniona zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa .

Kiedy zbieramy dane osobowe, mogą one być przekazywane partnerom w krajach. Zawsze, gdy to robimy, wymagamy, aby nasi partnerzy zapewniali poziom ochrony takich danych porównywalny z przewidzianym w prawie EOG.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie danych osobowych lub dostępowi do nich w nieautoryzowany sposób. Posiadamy również procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych i opublikujemy publiczne powiadomienie o każdym naruszeniu bezpieczeństwa zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z obowiązującego prawa (w tym z RODO).

TWOJE PRAWA

Zgodnie z RODO masz szereg ważnych praw. Informacje, które posiadamy, obejmują:

 • prawo do rzetelnego przetwarzania Twoich danych i przejrzystości w zakresie sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Aby zapewnić, że nasze gromadzenie i przetwarzanie Twoich informacji jest uczciwe, masz również prawo do:

 • uzyskać wszelkie informacje dotyczące źródła (źródeł) informacji, które posiadamy o Tobie;

 • uzyskać dostęp do danych osobowych, które posiadamy o Tobie;

 • wymagać od nas poprawienia wszelkich błędów w informacjach, które posiadamy o Tobie.

 • usunąć lub zablokować swoje dane;

 • ograniczyć przetwarzanie;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;

 • cofnąć zgodę na przetwarzanie danych na przyszłość.

 

Możesz złożyć wniosek (cofnąć zgodę itp.), wysyłając wiadomość e-mail na adres info@whoosh-app.com (e-mail).

Odpowiemy na wszystkie powyższe prośby w ciągu 30 dni i bez pobierania opłaty. Możemy wymagać od Ciebie przedstawienia uzasadnionego dowodu tożsamości przed podjęciem działań w związku z takimi żądaniami.
 

AKCEPTACJA NINIEJSZEJ POLITYKI

Korzystając z usługi, wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli nie akceptujesz niniejszej Polityki, nie możesz korzystać z usługi. Firma może zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie, publikując poprawioną wersję za pośrednictwem linków do Polityki prywatności w Serwisie. Zalecamy częste sprawdzanie dostępności aktualizacji. Dalsze korzystanie z Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian będzie oznaczało akceptację tych zmian.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza informacja o ochronie prywatności została opublikowana 13 lipca 2022 r.

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą informację o polityce prywatności, publikując zaktualizowaną wersję tej informacji o polityce prywatności pod tym adresem.

bottom of page