top of page

Jak zbudować system oceny komunikacji dla marki lub organizacji

Jak sprawić, by monitoring mediów stał się skutecznym i użytecznym narzędziem rozwoju biznesu? Najważniejsze jest określenie metryk, za pomocą których będziesz mierzył skuteczność komunikacji i poziom reputacji Twojej marki w mediach i serwisach społecznościowych. Pracując na określonych metrykach, będziesz mógł ustalić zarówno planowanie, jak i ocenę swoich pracowników.

W Semantrum przygotowaliśmy dla Was ten artykuł, zbierając 8 lat doświadczeń i najbardziej udane przypadki naszych klientów: banków, przedsiębiorstw przemysłowych, agencji rządowych, firm farmaceutycznych, agencji PR itp.

W systemie Semantrum wszystkie te metryki są śledzone automatycznie, możesz zacząć je wdrażać już dziś, korzystając z informacji, które już masz.

Sprawdź sam, ile z tych metryk śledzisz?Ilościowa ocena komunikacji

Wskaźniki ilościowe są najłatwiejsze do śledzenia, jednocześnie dają dość dobre pojęcie o obecności marki/organizacji w mediach i sieciach społecznościowych. Aby właściwie skwantyfikować komunikację, najważniejsze jest odpowiednie ustawienie monitoringu wzmianek o Twojej marce lub organizacji, uwzględnienie wszystkich niezbędnych słów kluczowych i kanałów komunikacji.

 • Wiedza o marce (lub skuteczność marki, Brand performance). Liczba wzmianek o Tobie w dynamice w czasie. Poprzez liczbę wzmianek o firmie/marce w określonym czasie i w dynamice, możesz ocenić jak dobrze Twoja marka jest znana w mediach i "na ucho" w sieciach społecznościowych.

 • Świadomość marki przez odbiorców. Zasięg publiczności (prognozowana liczba kontaktów z odbiorcami) w mediach i na portalach społecznościowych. W systemie Semantrum dla publikacji w mediach i sieciach społecznościowych zasięg odbiorców jest liczony nawet wtedy, gdy sam portal społecznościowy nie dostarcza danych o liczbie odsłon postów.

? Dlaczego należy używać tych dwóch wskaźników osobno i czym się różnią? Tak naprawdę świadomość o Tobie zależy nie tylko od ilości publikacji/postów, ale także od popularności źródeł, na których są one publikowane. Dlatego radzimy, by zawsze zwracać uwagę zarówno na liczbę publikacji, jak i ich zasięg, a także porównywać te wskaźniki ze sobą.

 • Świadomość mówców/przedstawicieli. Liczba wzmianek o mówcach/przedstawicielach firmy oraz prognozowana liczba kontaktów z odbiorcami takich publikacji. Oceniając liczbę i zasięg publikacji, możesz zrozumieć, jak dobrze Twoi mówcy/przedstawiciele są znani w mediach. Aby ułatwić pracę przy tagowaniu publikacji z mówcami, Semantrum proponuje skorzystanie z funkcji automatycznego tagowania za pomocą słów kluczowych.

 • Strefy świadomości marki. Liczba wzmianek i prognozowana liczba kontaktów w kontekście tematów publikacji. Czy Twoja firma nie tylko świadczy usługi, ale jest też świetnym pracodawcą i biznesem odpowiedzialnym społecznie? W wielu przypadkach pole informacyjne można podzielić na strefy tematyczne. Przeanalizuj, na ile Twoja firma jest rozpoznawalna w różnych obszarach tematycznych swojej działalności. Dzięki funkcji automatycznego tagowania według słów kluczowych w Semantrum, możesz ustawić podział całego szeregu publikacji na zdefiniowane przez Ciebie strefy tematyczne.

 • Kanały komunikacji. Liczba wzmianek i prognozowana liczba kontaktów według rodzaju mediów i sieci społecznościowych. Przeanalizuj, czy Twoja marka jest równomiernie reprezentowana w różnych typach mediów i sieci społecznościowych.


Jakościowa ocena komunikacji

Jakościowe metryki wydajności marki obejmują te, które tradycyjnie były uważane za trudniejsze do śledzenia, ponieważ często wymagają ręcznej oceny publikacji. Dokonano jednak postępu i obecnie wiele cech jakościowych publikacji można śledzić automatycznie. Dlatego nawet jeśli masz ograniczone zasoby (budżet lub czas na ręczne opracowanie wzmianek), nie powinieneś iść na kompromis w kwestii jakości oceny komunikacji.

 • Zaufanie do marki. Procent publikacji na temat Twojej marki/organizacji pozytywnych za sentymentem od ogólnej liczby publikacji.

 • Indeks lojalności mediów. Stosunek liczby pozytywnych publikacji do liczby negatywnych wzmianek, ma wartość od -10 do 10. Ujemna wartość Indeksu świadczy o tym, że pozytywne publikacje nie rekompensują negatywnych. Indeks pozwala zrozumieć, jakie emocje dominują w Twoim polu informacyjnym i jak bardzo są one znaczące. W Semantrum Indeks jest obliczany automatycznie, dane o nim można otrzymać z automatycznych raportów w formacie .docx.

 • Rola w publikacjach. Procent publikacji, w których Twoja marka/organizacja występuje w roli głównej (w centrum uwagi) z ogólnej liczby publikacji. Liczba publikacji w roli głównej pokaże, jak interesujący jesteś dla mediów. System Semantrum automatycznie określa rolę w publikacji w każdym temacie Twojego konta, możesz też użyć filtra według tego wskaźnika.

 • Indeks widoczności w mediach. Suma indeksów widoczności wszystkich publikacji na temat Twojej marki/organizacji. Dla pojedynczej publikacji widoczność jest obliczana poprzez współczynniki według roli w publikacji, rodzaju mediów i wielkości źródła (jego popularności i ważności). Pokazuje, jak zauważalne są wzmianki o Tobie w polu informacyjnym. To narzędzie pomaga ocenić skuteczność Twoich działań PR i kontaktów z mediami. W systemie Semantrum dla każdej publikacji automatycznie obliczany jest Indeks widoczności w mediach, który możesz również wykorzystać jako filtr, aby znaleźć publikacje, które mają największy wpływ na Twój wizerunek.

Analiza konkurentów/graczy w polu informacyjnym

Analiza komunikacji pod kątem porównania z konkurencją da Ci odpowiedź na pytanie, jak oceniać własne wskaźniki ilościowe i jakościowe - jako średnią rynkową, poniżej lub powyżej średniej. Przecież wszelkie pomiary są najważniejsze nie same w sobie, ale w porównaniu. Korzystając z wyników tej analizy, będziesz mógł znacznie łatwiej formułować cele na kolejne okresy i śledzić ich realizację.


 • Udział w głosu (SoV, share of voice). Procent publikacji o Twojej marce/organizacji i ich zasięg w stosunku do ogólnej liczby publikacji i zasięgu publikacji o wszystkich Twoich konkurentach/graczach w polu informacyjnym. Ta metryka odzwierciedla jak bardzo jesteś widoczny wśród wszystkich graczy na rynku.

 • Benchmarki. Wybierz metryki, które są dla Ciebie ważne w porównaniu z konkurencją lub innymi graczami w polu informacyjnym, i śledź je. Będziesz mógł ocenić, na ile jesteś zadowolony z obecnego poziomu swojej skuteczności, porównując go z wynikami konkurencji, a także obserwować jego dynamikę w czasie. System Semantrum posiada opcje porównywania z konkurencją, np. porównywanie tematów w trybie "Wykresy" oraz specjalny automatyczny raport z porównania tematów. W interaktywnym dashboardzie znajdziesz również wiele możliwości porównania swoich wskaźników z wskaźnikami konkurencji, a także zintegrowaną wizualizację wskaźników konkurencji w podziale na Indeks lojalności mediów, liczbę publikacji i zasięg odbiorców, co pozwoli Ci błyskawicznie ocenić ilość i jakość komunikacji graczy rynkowych.


Wszystkie te różne wskaźniki warto śledzić w dynamice i stale monitorować. Dzięki temu możesz zrobić zrzut ważnych dla Ciebie metryk przed rozpoczęciem kampanii komunikacyjnej i po jej zakończeniu, a tym samym ocenić, czy osiągnąłeś swój cel.

Możesz również krzyżować metryki z innymi parametrami, aby uzyskać jeszcze skuteczniejsze wyniki w analityce mediów. Można na przykład rozpatrywać Indeks lojalności osobno w mediach i sieciach społecznościowych, porównywać jego poziom w dużych i małych źródłach, w mediach o różnej tematyce i różnych krajach pochodzenia itp. Poszczególne źródła wzmianek można również rozpatrywać przez pryzmat wskaźnika sentymentu. W ten sposób możesz znaleźć w mediach i sieciach społecznościowych zwolenników marki lub przeciwnie - problematyczne źródła, które (świadomie lub spontanicznie) rozpowszechniają negatywne informacje na Twój temat.


Mamy nadzieję, że większość metryk była Ci znana i jest stosowana w Twojej firmie. A jeśli w tym zestawieniu znalazłeś coś nowego dla siebie - cieszymy się, że możemy Ci się przydać! Jednak najwięcej korzyści możesz odnieść z korzystania z systemu Semantrum, ponieważ możesz w nim śledzić wszystkie powyższe metryki. Główną zasadą naszej pracy jest zapewnienie Ci jak najlepszego wyniku.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Comments


bottom of page